Beste TrafficSports leden

Gepubliceerd op 20-05-2020

Beste TrafficSports leden,  

Zoals beloofd in de vorige e-mail bijgaand de link naar de inschrijf/reservering app. Via deze app is het dus mogelijk om tijd te reserveren, binnen de openingsuren, voor de vrije training. E.e.a. wijst zich vanzelf!

Omdat we natuurlijk met aangepaste tijden opengaan graag max. 1 week vooruit boeken. Wij willen natuurlijk iedereen de gelegenheid geven om weer te kunnen sporten.

 app

Beste TrafficSport (er),

We hebben het al eerder kenbaar gemaakt via “social media” maar willen nogmaals onze leden die loyaal zijn aan TrafficSports hiervoor hartelijke danken want heel simpel zonder jullie is er geen bestaansrecht. Maar ook leden die gestorneerd of opgezegd hebben zien we natuurlijk graag weer bij TrafficSports terug. 

Na een lange tijd van onduidelijkheid is er nu eindelijk wat licht aan de horizon. Terwijl het OMT zich gaat buigen over een eventuele versnelde opening van de sportscholen, dan de genoemde 1 september, willen wij alvast een rustige (op)start gaan maken. 

In overleg met de Gemeente Vught hebben wij toestemming gekregen om binnen het protocol van het RIVM en de Veiligheidsregio een aantal buitentrainingen te gaan verzorgen. Dit gaan we doen op de parkeerplaats naast de Sportschool in een wat grotere Partytent. Wij willen rustig starten en wel op de volgende manier.  

We gaan beperkt open op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond van half 7 tot half 9 voor de vrije trainingen. Ook zaterdag zijn we open voor de vrije training en dan van 12.00 uur t/m 13.00 uur.  Uiteraard kunnen we niet de toestellen naar buiten brengen maar wel genoeg materiaal dat jullie in ieder geval weer aan de slag kunnen. Op die uren is er ook altijd iemand aanwezig om te helpen en te begeleiden. 

Voor het weekend stellen wij u op de hoogte en komen wij met een inschrijf c.q. reservering systeem via een app. Hier kunnen jullie 45 min. op inschrijven/reserveren. De inschrijvingen zijn per heel uur. Dus om half 7 of om half 8 op de avonden. Op de zaterdag om 12.00 uur. Het kwartier dat overblijft gebruiken wij dan om alles weer schoon te maken en te desinfecteren zodat de volgende groep weer schoon kan starten. 

Zoals jullie wellicht weten mogen wij, volgens de richtlijnen, per trainingsuur nog maar max 10 personen toelaten. Zodra de mogelijkheid zich aandient om dit te verruimen evenals een uitbereiding van de vrije trainingsuren zullen wij dat doen. Geef ons even de tijd om te zoeken naar de beste mogelijkheden voor iedereen. A.s. maandag 25 mei willen we gaan starten. 

De Traffic Sport leden die op de maandag, woensdag en vrijdag bij Annet van Geel trainen zullen zelf door Annet worden benaderd hoe deze lessen worden ingevuld. 

Let op dat iedereen zich verder houdt aan de richtlijnen c.q. protocollen i.v.m. boetes maar vooral voor de veiligheid van jezelf en anderen. Parkeren doen we voor op de parkeerplaats aan de Industrieweg. 

Uiteraard begrijpen wij het als er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Als dat zo is kunt u zich telefonisch wenden tot Loes vd Bruggen uw contactpersoon. Loes is te bereiken op 06 16623525. Indien de e-mail niet is ontvangen maar wel gelezen is via “social media” graag dit ook even doorgeven. 

Wij hopen dat we weer op weg zijn naar de situatie van voor 16 maart jl. maar vragen uw begrip als alles nog niet zo loopt als het zou moeten lopen.

 

Tot snel

 

Sportieve Groet

Team TrafficSports